Proje Mühendislik ERP Çözümü

Aktivite Yönetimi

Satışla ilgili yaptığınız tüm aktivitelerin planlamasını sistem üzerinden yapabilirsiniz. Tüm demo, satış toplantıları, müşteri ziyaretlerini sistem üzerinde takip ederek şirket hafızası oluşturabilirsiniz. Müşterinizle görüşürken en son ne zaman ve hangi konuyla ilgili görüştüğünüzü anında görebilirsiniz.

Fırsat Yönetimi

Henüz teklif aşamasına gelmeyen işlerinizi fırsat olarak sistemde takip ederek geleceğe dönük ne elinizde ne kadar fırsat olduğunu izleyebilirsiniz.

Potansiyel Müşteri Takibi

Satış ihtimaliniz olan firmaları birkaç bilgi girerek potansiyel kart olarak sistemde takip edebilir ve potansiyel müşterilerinize teklif verebilirsiniz.

Kişiler

Firmalardaki tüm kişileri sisteme kaydedebilir. Kampanya, bayram, yılbaşı gibi zamanlarda sistem üzerinden toplu e-posta gönderimi yapabilirsiniz.

Altarnetifli teklif

Satışla ilgili yaptığınız tüm aktivitelerin planlamasını sistem üzerinden yapabilirsiniz. Tüm demo, satış toplantıları, müşteri ziyaretlerini sistem üzerinde takip ederek şirket hafızası oluşturabilirsiniz. Müşterinizle görüşürken en son ne zaman ve hangi konuyla ilgili görüştüğünüzü anında görebilirsiniz.

Rakip Bilgi Girişi

Rakiplerinizin sizin ürününüze alternatiflerini stok kartta tanımlayabilirsiniz. Tanımlı alternatifler teklif ekranında listelenir. Rakibe kaybettiğiniz bir teklifte kaybettiğiniz fiyatı veya kaybetme nedeninizi teklife girerek rakip analizi yapabilirsiniz.

Ünite Teklifleri Oluşturma

Ünite tekliflerinizin içeriğini teklifin altına girerek fiyat hesaplaması yapabilirsiniz. İçeriği dilerseniz teklif çıktısında listeyebilirsiniz. Dilerseniz bileşenleri mamul ağacından çekebilirsiniz. Bir bileşeni seçtiğiniz anda liste satış fiyatı ürün fiyatına yansır. Bileşen bazında iskonto yapabilirsiniz.

Set Teklifleri Oluşturma

Setleriniz için set kartları oluşturabilir, oluşturduğunuz kartların alt bileşenlerini mamul ağacı olarak tanımlayabilir. Setlerinize ister fiyat şablonunda fiyat tanımlayabilir dilerseniz fiyatı alt bileşen tablosundan oluşturabilirsiniz.

Ürün Teknik Özellikleri

Teknik özellik şablonları tanımlayabilir ve tanımladığınız şablonları stok kartlara bağlayabilirsiniz. Teklif girişi yaparken tanımlı teknik özellik şablonu otomatik olarak teklife gelir ve burada zorunlu/opsiyonel ayrımına göre teknik özellikleri doldurabilirsiniz. Hangi teknik özelliğin teklif çıktısında çıkacağına karar verebilirsiniz.

Çıktı Açıklamaları

Teklif, sözleşme vb. çıktılarınız için açıklama şablonları oluşturabilir, bu açıklama şablonlarından dilediğinizi seçip üzerinde değişiklikler yapıp çıktınızda görünmesini sağlayabilirsiniz.

Teklif Revizyon Takibi

Tekliflerinizi istediğiniz kadar revize edebilirsiniz. Her revize ettiğinizde sistem sonuna R01 ekleyerek yeni bir teklif oluşturur. En son oluşturduğunuz teklifin durumu “Değerlendirmede” olarak görünür. Böylece teklif analizleriniz daha doğru çıkar. Teklifi çağırdığınızda tüm bağlı revizyonları görebilir ve dilediğiniz revizyonu onaylayabilirsiniz. Teklifi onayladığınız zaman diğer teklifler otomatik kapatılır.

Tüm Çıktıların Sistemde Oluşturulması ve E-Posta İle Gönderilmesi

Tüm teklif, sözleşme vb. detaylı çıktılarınızı sistemde oluşturabilirsiniz. Dilerseniz oluşturduğunuz çıktıları ilgili kişiye sistem üzerinden e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Teklif Durum ve İptal Analizi

Şimdiye kadar ne kadar teklif vermişim, ne kadarı onaylanmış, ne kadarı iptal edilmiş, iptal edilenler hangi nedenlerden ötürü iptal edilmiş vb. tüm analizleri grafiksel olarak yapabilirsiniz.

Teklif Hatırlatma ve Geçerlilik Tarihi

Tekliflerinize hatırlatma tarihi eklerseniz, hatırlatma tarihinde teklif halen açık ise müşteri temsilcisine otomatik e-posta ile bilgilendirme yapılır. Geçerlilik tarihi geldiğinde teklif sistem tarafından kapatılır, iptal nedenine geçerlilik tarihi doldu yazılır ve müşteri temsilcisine e-posta ile bildirilir.

Tanımsız Ürün Teklifi

Teklif vereceğiniz ürün daha önce hiç sistemde açılmamışsa bile ürüne teklif verebilir. Çıktıda görünmesini istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Müşteri temsilcisinin teklifi onaylaması için stok kartını açtırması zorunludur.

Fiyat ve İskonto Şablonları

Müşteri, müşteri grubu, ürün, ürün grubu, ödeme şekli, teslim şekli vb. bir çok alana göre farklı kombinasyonlarda tarih bazlı fiyat ve iskonto tanımlaması yapabilirsiniz.

Proje Bütçesi

Maliyet çalışma sayfasında teklifinizle ilgili fiyat çalışması yapabilirsiniz. Bu sayfada projede çalışacak personeli mühendis, işçi vb. bir çok farklı şekilde seçebilirsiniz, projede oluşacak masraf kalemlerini konaklama, yol, yemek vb. şekillerde seçebilirsiniz, proje ürün maliyetlerini ister tanımlı stok kartlardan ister tanımsız stok kartlardan tahmini fiyatlandırma ile oluşturabilirsiniz, dışarıdan almayı düşündüğünüz işçilik kalemlerini proje maliyetlerinin üzerine ekleyebilirsiniz. Bu sayede tahmini bir proje maliyetlendirmesi oluşturabilirsiniz.

Proje İhtiyaç Hesaplama ve Talep Oluşturma

Proje için kullanacağınız malzemeler için proje bazlı bir ihtiyaç hesaplama yapabilirsiniz. Oluşan ihtiyaçlardan otomatik talep oluşturabilirsiniz. Talep ettiğiniz malzemeler stokta mevcut ise transfer edilmesi için depo rezervasyon havuzuna düşer, stokta yok ise satın alma yapılabilmesi için ihtiyaç planlama havuzuna düşer.

Malzeme İhtiyaç Hesaplama

Malzemeler yurtdışı veya yurtiçi temin olup olmadığına göre ithalat veya yurtiçi satın alma ihtiyaç planlama ekranına düşer. Burada kritik stok, maksimum stok, minimum alım miktarı, alım parti büyüklüğü vb. bir çok kritere göre ihtiyaçlar hesaplanır ve hesaplanan ihtiyaçlar alım talebine kolayca bağlanır. Proje talepleri de aynı şekilde ihtiyaç planlamaya düşer.

Stoktaki Malzemenin Dağıtımı

Sipariş giriş ve talep giriş sırasına göre stoktaki malzemeler tek bir tuşla bekleyen sipariş, üretim emri, proje taleplerine otomatik dağıtılır. Öncelikler yetkili kişi tarafından tek bir ekrandan kolayca değiştirilebilir.

Proje Masrafları

Masraf girişi yaparken eğer bir proje ile ilgili ise proje kodu yazılır. Projeye girilen masraflar proje kartının altında masraflar sekmesinde izlenebilir. Proje karlılık analizinde maliyet olarak görünür.

Proje Sarfiyat Listesi

Projede kullanılan tüm malzemeler proje kartında proje sarfiyatları sekmesinde izlenebilir. Proje karlılık analizinde maliyet olarak görünür.

Proje Görev Listesi

Proje iş adımları proje tipine göre şablon olarak İş Adımları Şablonunda tanımlanır. Proje kartı oluşturulduğunda iş adımları şablondan otomatik gelir. İş adımlarının altına görev listeleri oluşturulur. Görev listeleri kim, hangi tarihte, hangi işi, tahmini olarak ne zaman yapacak vb. şeklinde alanlar girilerek oluşturulur. Kişilere atanan görevler otomatik olarak e-posta yoluyla kişiye bildirilir. Kişiler, iş kartı üzerinden kendisine atanan görevleri izleyebilir ve görevi tamamladığında değerlendirme notu, ne zaman tamamladığı gibi bilgileri girerek işi kapatır. Proje kartında iş listesi sekmesinde projeye ait işlerin durumu izlenebilir.

Proje Doküman Yönetim

Projelere ait sözleşme, tasarım vb. tüm dökümanlar proje kartında dökümanlar sekmesine yüklenebilir. Buraya yüklenen dosyalar sıkıştırılmış şekilde veritabanında arşivlenir.

Proje Bazlı Ödeme Takibi

Gelen havale, çek, senet vb. ödemeler eğer bir proje ile ilgili ise proje kodu yazılır. Proje ile ilgili ödemeler proje kartında ödemeler sekmesinde listelenir.

Proje Karlılık Analizi

Projelerle karlılık analizi raporu çalıştırıldığında tüm projelerle ilgili masraf, malzeme maliyeti, işçilik süreleri (mühendislik, işçilik vb ayrımla), işçilik maliyetleri (bordrodan hesaplanarak) bütçe karşılaştırmalı olarak gösterilir. Bunun yanında proje sözleşme tutarı, şimdiye kadar düzenlenen fatura tutarı, alınan ödeme, ödemenin çek veya senet tutarı, nakit tutarı şeklinde detaylı bir şekilde raporlanır.

Proje Ekip Tanımı

Projede çalışacak kaynaklar proje kartında tanımlanır. Proje ekibi tanımlanırken projedeki pozisyonu da tanımlanır. Her pozisyona göre prim tanım tablosunda prim oranı belirlenir. Proje bazlı prim hesaplaması yapılabilir. Projede tanımlı olmayan bir kaynağa proje ile ilgili iş ataması yapılmaz

Proje Stok Durum Takibi

Proje ile ilgili hangi depoda veya şantiyede ne kadar stok var. Şimdiye kadar ne kadar malzeme kullanıldı gibi takibi proje kartı üzerindeki proje stok durum sekmesinde izlenebilir.

Proje Risk Tablosu

Proje başlangıcında riskler ve uyarılar proje risk tablosuna girilir.

Proje Durum Taibi

Haftalık ve aylık toplantılarda yapılacak proje değerlendirme toplantılarında alınan kararlar proje durum tablosuna girilir.

İş Takibi

Tüm iş takibi sistem üzerinden yapılabildiği gibi web arayüzü üzerinden mobil ortamda da yapılabilir.

Malzeme/Ürün Seri Takibi

Seri takibi olan malzemeler veya üretilen bir ürün için sistemde otomatik olarak bir seri kartı oluşturulur. Seri kart üzerinde malzemeler için ne zaman stoğa geldi, ne zaman üretimde kullanıldı veya müşteriye ne zaman sevk edildi vb. bilgileri görebilir, bir ürün için ise ne zaman üretildi, üretimde hangi malzemeler veya hangi seriler kullanıldı (malzemelerde seri takibi yapılmak istenmiyorsa bile seri detay tablosunda seri tanımları kolayca yapılabilir) vb. takip yapılabilir.

Garanti Takibi

Bir ürün veya malzeme için fatura düzenlendiğinde stok kartta garanti takibi yapılacak seçilmiş ise sistem otomatik olarak garanti kartını oluşturur. Garanti kartının üzerine kime satıldı, kaç adet satıldı, seri numarası nedir, garanti başlangıç ve bitiş tarihi, fatura numarası, fatura tarihi vb. tüm bilgileri yazar.

Servis Kayıt Formunun Oluşturulması

Bir ürün servise geldiğinde kayıt formu açılır. Sistem otomatik bir servis kayıt numarası oluşturur. Garanti kartı var mı diye bakılır. Garanti kartı var ise garanti kartının üzerindeki tüm bilgiler servis kayıt formuna aktarılır. Bu bilgiler dışında ne zaman geldi, nasıl geldi, müşterinin şikayeti nedir vb. bilgiler doldurulur. İstenirse ürünün resmi çekilir ve servis kayıt formuna eklenir. Servis kayıt formu üzerinde ilgili ürünün daha önce servise gelip gelmediği, hangi arızalardan dolayı geldiği vb. bir çok bilgi listelenir.

Arıza Tespit

Kayıt yapıldıktan sonra teknik servis ekibine gerekli yönlendirme yapılır. Eğer bu bir yerinde servis ise servis ekibine iş ataması yapılır. Teknik servis ekibi arıza tespitini yaparak sistemde arıza tespit formunu oluşturur. Buraya sorunun nedeni, ürünün çalışma ortamı, tamir için gerekli malzemeler ve işçilikler vb. tüm bilgileri doldurur. Burada doldurulan bilgilerden tekrarlanan servis analizi raporu çıkaralır ki bu rapora göre ürünler en çok hangi arızadan servise geliyor, bir üründe bir arıza sürekli tekrarlanıyor mu gibi sonuçları görür ve buna göre önlemler alınabilir.

Servis Fiyat ve İskonto Listeleri

Satış fiyat listesinden bağımsız müşteri, müşteri grubu, ürün, ürün grubu bazında servis fiyat ve iskonto listeleri oluşturulabilir.

Bakım planlama

Satılan bir ürünle ilgili bakım planlaması sistem üzerinde tanımlanabilir. İstenirse iş kartları sistem tarafından bakım periyoduna göre otomatik oluşturulur.

Rezervasyon

Stoktaki malzemeler teklif veya sipariş aşamasında rezerve edilebilir. Rezervasyonlara tarih kısıtı eklenebilir.

Yoldaki Malzeme Rezervasyonu

Sistem üzerinde henüz stoğa girmemiş sipariş aşamasında, gümrükte, yolda olan malzemeyi siparişinize rezerve edebilirsiniz. Malzeme stoğa girdiği anda siparişinize otomatik sevk emri sistem tarafından oluşturulur. Yoldaki malzeme rezervasyonu sipariş önceliğine göre çalışır.

Ürün Parçalama

Stoktaki bir ürünü parçalayarak içeriğindeki malzemeleri stoğa alabilirsiniz. Ürün parçalamada ters üretim maliyetlendirme çalışır.

Fason Takibi

Üretimin bir kısmı veya tamamı fasonda yaptırılacak olabilir. Fasonda yaptırılacak bir ürünün malzemelerinin bir kısmını veya tamamını siz karşılayacak olabilirsiniz. Tüm bu süreçlerin takibi ve işçilik payları ile birlikte maliyetlendirmesi sistemde yapılabilir.

Prim Yönetimi

Müşteri temsilcisi bazında prim hesaplamasını sistem üzerinde yapabilirsiniz. Primi tahsilata göre mi vermek istiyorsunuz, temsilcinin telefon, araç, konaklama giderleri satışından düşecek mi, genel giderler müşteri temsilcisine nasıl etki edecek, aktivite girişlerinin prime etkisi ne olacak, toplam cironun ne kadarı prime tabi, ihaleler prime tabi olacak mı vb. bir çok kuralı siz oluşturabilirsiniz.

Mamul Ağaç

Sistem üzerinde ünite, set, vb. bir çok ürününüzle ilgili sabit mamul ağaçları oluşturabilirsiniz. Bu ağaçları proje bazlı revize edebilirsiniz.

Üretim Sonuçlandırma

Üretim takip kartı üzerinden üretim sonuçlandırma yapıldığında şantiyede, fasonda veya farklı depolardaki malzemeler otomatik olarak sarf edilir.

Numune Takibi

Müşteriye gönderilen numuneler numune depo olarak takip edilir. Numunenin siparişi girilirken sevk tarihi ve tahmini dönüş tarihi yazılır. Tahmini dönüş tarihi geldiğinde sistem müşteri temsilcisini e-posta yoluyla otomatik bilgilendirir. İstenildiği zaman hangi müşteride hangi ürünler numune olarak duruyor ve toplam maliyeti ne kadar gibi raporlar alınabilir.

Çizim programından aktarım

Çizim programında yapılan tasarımlar çizim programının veritabanı eklentisi üzerinden sistem tablolarına aktarılabilir. Eğer eklenti yok ise çizim programından alınabilen excel dosyası üzerinden de yükleme yapılabilir.