Organizasyon Yönetim Çözümü

Aktivite Ajansları, Organizasyon Şirketleri gibi firmaların müşterileri için yaptıkları organizasyonların tüm süreçlerini yönetebildikleri modüldür.

Süreçler

 • Stok Yönetimi
 • Müşteri Yönetimi
 • Bütçe Hazırlama
 • Ödeme Takibi
 • Masraf Girişi
 • Talep Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Otomatik Bilgilendirme

Stok Yönetimi

 • Stok kart oluşturma
 • Aktivite için malzeme talebi ve stoktan malzeme çıkışı
 • Aktivite sonrası kalan malzemenin depoya teslimi
 • Depodaki malzemenin yapılacak bir aktiviteye rezervasyonu
 • Firma ve marka bazında stok durum takibi

Müşteri Yönetimi

 • Potansiyel müşteri ve müşterileri tek bir ekranda görüntüleme
 • Firma yetkililerinin takibi
 • Firma ile ilgili işlerin ve aktivitelerin takibi
 • Firma ile ilgili her türlü belgenin arşivlenmesi

Bütçe Hazırlama

 • Bütçelerin detaylı bir şekilde sistem üzerinde hazırlanması
 • Ajans hizmet payının otomatik hesaplanması ve bütçeye eklenmesi
 • Bütçe revizyonlarının takibi
 • Bütçenin teklif formatında gönderimi
 • Ödeme plan girişi
 • Bütçe kopyalama

Ödeme Takibi

 • Vadesi gelen faturaların takibi
 • Vadesi gelen maaş ödemelerinin takibi
 • Vadesi gelen onaylı iş avansları takibi
 • Ödemelerin havale evrakına bağlanarak akıbet transfer ile bankaya txt formatında gönderimi

Masraf Girişi

 • Proje bazlı ve genel masraf girişi
 • Proje masraflarında bütçe kontrolü
 • Bütçeye bağlı tanımsız masraf uyarısı ve görünmeyen harcama bütçesi
 • Kullanıcıların sadece yetkili olduğu projenin masraflarına giriş yetkisi

Talep Yönetimi

 • Proje masraf ve satın almaları için talep girişi – Masraf girişindeki tüm kontroller burada da geçerli
 • Teklif toplama ve onaylama
 • Sözleşmeli giderlerin takibi

Proje Yönetimi

 • Proje kartı oluşturma
 • Proje kartı üzerinde masraf ve satın alma takibi
 • Proje ile ilgili işlerin takibi
 • Doküman yönetimi
 • Proje bazlı maliyet ve ödeme takibi

Otomatik Bilgilendirme

 • Evrak onay bilgilendirme
 • Her aşamada yönetici onayından geçmesi