Proje Yönetimi

Proje, var olan bir problemi çözmek yada bir fırsatı değerlendirmek amacıyla, sınırlı kaynaklarla, sınırlı bir zaman diliminde istenen amaca ulaşmaya yönelik olarak yapılacak tüm faaliyetlerin, ulaşılmak istenen amaç ve olası riskler göz önünde bulundurularak ortaya atılmış, içeriği o amaca özel bir planı, başlatma, yürütme, kontrol etme, sonuçlandırma ve raporlama sürecidir. Proje süreci fikrin ortaya atılmasıyla başlar.

Bu tanım ışığında Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) proje süreci değerlendirildiğinde; süreç kurumsal kaynak planlaması (ERP) proje fikrinin ortaya atılması ile başlar. Sonrasında uygun yazılımın seçilmesi ve bir sonraki adımda uygun danışman ekibiyle anlaşılmasıdır. Sürecin bu kısmı firmanın direk olarak kendi yürüttüğü kısımdır. Bu adımlar tamamlandıktan sonra asıl kurumsal kaynak planlaması (ERP) proje süreci başlar. Geriye kalan adımlarda firma ve anlaşmış olduğu danışman ekibi projeyi birlikte yürütür. Sürecin geriye kalan adımları şu şekilde sıralanabilir;

Proje hedeflerinin daha açık olarak ifade ve dokümante edilmesi, bununla birlikte projeyi yürütecek olan danışman ekibi ve firma içi proje ekibinin tanıştığı ilk toplantı

Proje hedeflerinin daha açık olarak ifade ve dokümante edilmesi, bununla birlikte projeyi yürütecek olan danışman ekibi ve firma içi proje ekibinin tanıştığı ilk toplantı.
Firma süreçlerinin analizi ve proje planlamasının yapılması aşaması; öncelikle işinde tecrübeli danışman ekibinin firma içi süreçleri analizi, süreçler analiz edildikten sonra süreçler üzerinde firma içinde o süreçten sorumlu olan ekiple birlikte eğer ihtiyaç varsa gerekli düzeltmeler yapılması ve süreçlerin son hali ile raporlanması.
Oluşan rapor çerçevesinde danışman ekibinin süreçleri program üzerinde nasıl oluşturacağına karar vermesi ve gerekli yazılımların yapılması.
Hazırlanan yazılımın kurulması ve kullanıcılara gerekli eğitimlerin verilmesi.
Programın bir süre test amaçlı kullanımı ve ihtiyaç olması halinde gerekli geliştirmelerin yapılması.
Canlı kullanım ve proje ile ilgili gerekli raporların hazırlanıp teslim edilmesi.
Taurus Teknoloji ekibi proje yöneticileri, proje yönetim süreçlerinin tamamına hakim, farklı sektörler de hayata geçirmiş oldukları birçok proje sayesinde proje yönetimi konusunda tecrübeli, müşterilerin istek ve beklentileri ile CPM ERP’nin bu beklentileri nasıl karşılayabileceğine rahatlıkla karar verebilecek seviyede çözüm odaklı, genel anlamda kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve CPM ERP yazılımının süreçlerine ve alt yapısı konusunda derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibidirler.

Taurus Teknoloji proje sürecinin başarısını;
Planlanan zamanda projenin hayata geçirilmesi,
Yöneticilerin istedikleri raporları istedikleri formatlarda alabilmesi,
Hizmete sunulan yazılımın istenen süreçleri ve akışı yansıtması,
Alt yapının ilerleyen zamanda doğabilecek ek ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanması,
Kullanıcıların minimum iş yüküyle CPM ERP’yi kullanabilmesi,
kriterlerine bağlı olarak ölçmektedir.