Danışmanlık

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımlarına geçiş, geçiş sonrası geliştirme ve aktif kullanma süreçleri standart paket yazılımlardan farklı olarak daha karmaşık ve zorlu süreçlerdir. Bunun sebebini şu şekilde açıklayabiliriz;

Kurumsal kaynak planlaması yazılımları ve uygulamaları, şirketler aynı sektörde olsa dahi, farklılık göstermektedir. Paket yazılım olarak tabir edilen standart yazılımlarda ise yazılım üzerinde yapılabilecek değişiklikler çok az olduğu için süreç daha stabil ve kolaydır.
Kurumsal kaynak planlaması yazılımlarında, yazılımın uygulanacağı firmanın istek ve beklentilerini temel alarak çok ciddi özelleştirmeler yapılabilir.
Bu iki sebep başta olmak üzere daha birçok başka sebeplerden dolayı kurumsal kaynak planlaması yazılımlarının uygulanma süreçlerinde, iş süreçleri mantığını benimsemiş, firma ve sektör süreçlerine hakim ve daha önce bu süreçleri uygulandığı projelerde görev almış, çözüm odaklı danışmanlara ihtiyaç duyulur.

Kurumsal kaynak planlaması (ERP) geçişlerinde kullanılan en az yazılımın kalitesi kadar verilen danışmanlığın da önemli olduğu düşüncesindeyiz. Taurus Teknoloji ailesi olarak sizlere, birçok farklı sektörde projeler gerçekleştirmiş ve bu sektörlerin süreçlerine hakim, olası eksiklikleri önceden tahmin edip çözüm üretebilen bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu çerçevede sizlere sunduğumuz danışmanlık hizmetini iki başlık altında toplamak mümkündür.

Süreç Danışmanlığı;
Her biri alanında ve birçok sektör süreçlerinde uzman ve tecrübeli danışmanları ile danışmanlık hizmeti verdiği şirketlerde süreçleri, şirketlerin çıkarları ve amaçları ile çelişmeden, anlaşılır ve uygulaması kolay olacak şekilde yeniden tasarlamak.

CPM ERP ERP Uygulama ve Geliştirme Danışmanlığı;
Şirket içi süreçlerinizi CPM ERP ERP’ye entegre etmek ve CPM ERP ERP’yi nasıl kullanacağınıza dair eğitimler vermek CPM ERP ERP Uygulama danışmanlığı kısmını oluştururken, canlı olarak kullanımda olan CPM ERP ERP üzerinde yeni uygulamalar geliştirmek gerekirse var olan süreçleri daha fazla optimize etmek ve CPM ERP ERP üzerinde yeni projeler gerçekleştirmek CPM ERP ERP Geliştirme danışmanlığını oluşturmaktadır.