Stok Yönetimi

CPM ERP gerek depo organizasyonu sağlamak gerekse stoklarınızı en iyi şekilde yönetmek üzere tasarlanmıştır. Stok bazında müşteri ve tedarikçi bilgilerini takip edebilir. İlgili bir stok karta sayısız artikel numarası tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlanan artikel numaraları ise tüm evrak ve formlarda görüntülenebilir.

CStok hareketlerinin olduğu tüm sayfalarda ilgili ürününüzün miktar veya kullanılabilir miktarlarını tek bir sayfada izleyebilirsiniz. Ayrıca ilgili üründen o an itibari ile kaç tane alım siparişi veya satış siparişi girildiğini eğer bir ithalat işlemi varsa şu an ürünün hangi aşamada olduğunu (Proforma , Gümrük vs.) görüntüleyebilirsiniz.

Her bir stok kartınıza kritik stok miktarları belirleyerek, sistemin ilgili stok kartının mevcut miktarı kritik stok miktarının altına düştüğünde uyarı vermesini ve ilgili ürün için ihtiyaç oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Tüm stok giriş ve çıkış işlemlerini El terminalleri vasıtası ile gerçekleştirebilir. Ürünlerinize barkod tanımlamaları yapabilirsiniz.

Mevcut bir Excel dosyasında hazırlanmış tüm stok bilgilerinin sistemde hangi alanlara aktarılacağını belirleyerek kontrollü ve hızlı bir şekilde tüm kartların transferini sağlayabilirsiniz.

Dosya ekleme fonksiyonu ile sonsuz sayıda, Word, Excel, Pdf, Mvi vb formatlarda dosya eklenebilir. Eklenen dosyalar program tarafından kaydedilerek korumaya alınır.

Stokların mevcut depolardan çıkışlarının kontrolünün yanında, stokların giriş ve çıkış hareketlerinde gerek maliyet gerekse izlenebilirlik açısından seri-lot takibi oldukça önemlidir.

Stok Sisteminizde sınırsız sayıda depo olabilir, bu depolar kendi içlerinde depo alanlarına bölünebilir. Depoların stok durumları ayrı ayrı takip edilip , depolar arasında stok transferleri yapılabilir.

Giriş evraklarında verilen lot kodları ile depolardaki mevcut durum lot bazında görülebilmekte ve stok çıkış işlemlerinde mevcut bulunan lotlardan çıkış yapılmasına izin verilmektedir.

Stok Kart ekranı üzerinden ilgili stok kartın tüm hareketlerini , stok ekstresini ve oluşan stok hareketlerinin maliyetlerini anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.