Sabit Kıymet Yönetimi

Sabit Kıymetler modülü duran varlıklar ile ilgili satın alınma aşamasından, elden çıkarılmasına kadar geçen tüm işlemlerin dönemsel amortisman ve değerlemelerinin gerçekleştirilerek muhasebe ile eşzamanlı olarak çalışmasını sağlar. İlgili duran varlıkların VUK, TRFS, UFRS, USGAAP birden fazla hesaplama parametresine göre hesaplanmasına ve u doğrultuda defter kayıtlarının oluşmasını sağlar.

Duran varlık kartındaki bilgi alanları sayesinde garanti, pafta-parsel, araç bakım vb. bilgiler sayesinde takip, uyarı ve raporlamalar gerçekleştirilirken, amortisman işlemleri için parametrik tanımlamalar ile hesaplamalar gerçekleştirilebilir. Oluşması istenilen kayıtlar yine Masraf merkezi, departman vb. dağılımlar ile takip edilebilir ve raporlamaları gerçekleştirilebilir. İhtiyaç duyulması durumunda enflasyon değerleme işlemleri yine sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.

CPM ERP Sabit Kıymet Yönetimi modülü;

 

  • Duran Varlık Kart,
  • Duran Varlık İşlem Günlüğü,
  • Duran Varlık Dağılım
  • Duran Varlık Çalışma Parametre,
  • Duran Varlık Raporları,

 

alt modüllerini bünyesinde barındırır.