Personel Yönetimi

Bordro ve İzin Yönetimi modülü, firmanız için gereken İK yapılanmasında size ışık tutacak ve sizin en büyük yardımcınız olacaktır.

 

 • Bir iş yerine bağlı farklı bölümler için oluşabilecek birden fazla tehlike kodu ile ilgili bordroların hesaplamalarının yapılabilmesi
 • İş yerine ait bölüm ya da departmanların oluşturulabilmesi ve buna bağlı olarak raporlama yapılabilmesi
 • Personel Kart üzerinde İK takiplerinin yapılabilmesi, personel ile ilgili tüm bilgilerin raporlanabilmesi.
 • Sağlık, iş kazaları, kurs, ceza vb. bilgilerin personel bazlı takip edilebilmesi
 • Personel ile ilgili doküman, mail, resimlerin ve taranan tüm belgelerin personel kartının üzerine import edilerek, server üzerinde saklanması, yetkili tüm birim ve kişilerin aynı dosyalara anında erişebilmesi.
 • İş yeri bazında puantaj ve bordroların toplu şekilde tek tuş ile oluşturulabilmesi.
 • Parametrik yapı sayesinde şirketlerin ihtiyaçlarına uygun ek alanların anında oluşturulabilmesi ve alanların sistemin bir parçası gibi hareket edebilmesi.
 • Belirli parametreler ile personel bazlı ödeme planlarının oluşturulabilmesi
 • SGK bildirimlerinin E-Bildirge, SGK Giriş-Çıkış sistem üzerinden xml oluşturularak gönderilebilmesi
 • Personellerin izin hak edişleri, kullanılan izinler, kalan izinler vb. izin yönetiminin tüm gereksinimlerinin takiplerinin gerçekleştirilebilmesi ve raporlanabilmesi
 • Personel ile ilgili yasal raporlarının sistem üzerinden alınması ve bu raporların Adobe PDF Files, Microsoft Excel Workbook, Rich Text Format vb. birçok formatta kayıt edilmesi
 • İK ile ilgili alınan tüm raporların sistem üzerinden mail ile gönderilmesi
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarının anlık olarak hesaplanabilmesi
 • Aktüeryal Yöntemle Kıdem Tazminatı hesaplamalarının gerçekleştirilebilmesi
 • Esnek Cari ve Muhasebe entegrasyon yapısı ile bordroların anında tahakkuklarının muhasebe ve cari ye yansıtılması
 • Yeni personel girişlerinde muhasebe cari bölümleri ile ilgili Maaş ve Cari hesapların otomatik açılışlarının gerçekleşmesi
 • Asgari Geçim indirim (AGİ) ile ilgili Aile bireylerinin yaş, okul vb. bilgileri sistem tarafından kontrol edilerek ilgili kesintilerin kanun nazarında belirlenen doğru değerler ile hesaplanması sağlanır ve hata olasılığı ortadan kaldırılır
 • Personel devam kontrol sistemlerinden (PDKS) alınan puantaj verilerinin entegrasyon ile sisteme aktarılmı ve raporlanabilmesi