Muhasebe Yönetimi

CPM ERP Genel Muhasebe Yönetimi, ihtiyaç duyacağınız tüm muhasebe süreçlerinizin detaylı takip, rapor ve analizlerini gerçekleştirebileceğiniz eş zamanlı kayıt mantalitesi ile kurgulanmış alt yapıya sahiptir.

Muhasebe kayıtlarının birden fazla defter formatında kayıt oluşturma özelliği ile V.U.K. ,TFRS ve USGAAP gibi farklı uygulamaları ve ihtiyaçları aynı platform üzerinde çözümleyen yapıya sahiptir. Oluşan kayıtlar neticesinde Muhasebe Yönetiminden Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti, Fon Akım, Nakit Akım, Kar Dağıtım, Öz Kaynaklar Değişim Tabloları gibi temel ve ek tabloların yanı sıra, mali analiz raporlarının elde edebilirsiniz. Günlük, aylık, ağaç, tablo ve K(12) yan yana 12 aylık şeklinde mizan alabilir, alınan bu mizan üzerinde seçilecek bir hesap kodunun muavini aynı ekranda izleyebilir, muavin üzerinden muhasebe fişi ya da ilgili kaynak evraka direkt ulaşabilirsiniz. Bu modüller ile ilgili şablon ile rapor oluşturma fonksiyonu sayesinde N sayıda özel raporlama şablonları oluşturularak masraf merkezi, marka, departman vb. özel raporlar hazırlayabilir, hızlı erişim sağlanabilmektedir. Bilanço, Gelir Tablosu, Mizan vb raporlamalarda bir parametre ile konsolide olarak tüm şirketlerin raporlamalarına ulaşabilirsiniz. Hazırlanan bu raporlar Excel, XML, PDF vb. birçok formatta çıktı oluşturulabilirken, sistem üzerinden direkt mail gönderimi gerçekleştirilebilir.

Dönem sonu işlemleri için oluşturulan Kur farkı, Yansıtma, Kapanış, Açılış ve Dağıtım fişleri ile her modülde oluşturulacak olan şablonlar ile işlemler otomatik olarak gerçekleştirilirken cari ve muhasebe kayıtları kolay yoldan oluşturabilirsiniz.

Sigorta ve Gelecek Dönem Giderlerinin takibi ile ilgili olarak poliçelerinin takip ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir, raporlamalarını sağlayabilirsiniz. Kayıt ile dönemsel kayıt işlemleri sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilirken, ilgili dönem ve yıl yansıtma işlemleri yine otomatik olarak sistem tarafından geçekleştirilmektedir.

Yasal BA-BS formlar için tanımlamalar geçekleştirildikten sonra liste, mutabakat formu sistem üzerinden alınabilirken , verilerin XML formatı ile kayıt edilerek ilgili bildirimlerin hazırlanması sağlanmaktadır.

Maliyetlendirme işlemleri Yeniden Maliyetlendirme ve Ay Sonu Muhasebe Entegrasyon modulleri ile, yeniden maliyetlendirme işlemleri kullanıcı tarafından da gerçekleştirilebilirken, ve Ay Sonu Muhasebe Entegrasyon modulune yapılacak olan tanımlalar ile ay sonu oluşması istenilen SMM işlemleri sistem tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

CPM ERP Muhasebe Yönetimi modüllü ;
Mizan
Gelir Tablosu
Bilanço
Fiş Listesi
Muavin Defteri
Yevmiye Defteri
Defteri Kebir
Fiş Sıralama
Kur Farkı
Yansıtma Fişi
Açılış Kapanış Fişi
Kar Zarar Fişi
Dağılım Fişi
Sigorta ve Gelecek Dönem Gider
BA-BS Bildirimi