Kurumsal Satın Alma

Firmanızın, hizmet satınalma süreçlerini CPM ERP ile takip ederek tüm sürecin belirli bir onay mekanizmasında ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Duran varlık kartındaki bilgi alanları sayesinde garanti, pafta-parsel, araç bakım vb. bilgiler sayesinde takip, uyarı ve raporlamalar gerçekleştirilirken, amortisman işlemleri için parametrik tanımlamalar ile hesaplamalar gerçekleştirilebilir. Oluşması istenilen kayıtlar yine Masraf merkezi, departman vb. dağılımlar ile takip edilebilir ve raporlamaları gerçekleştirilebilir. İhtiyaç duyulması durumunda enflasyon değerleme işlemleri yine sistem üzerinden gerçekleştirilebilir.

Oluşturacak olduğunuz gider bütçesi ile entegre çalışır ve onay sırasında bütçe kontrolünü sağlar. Personelin dahili ihtiyaçları (Malzeme,Hizmet) doğrultusunda talepler oluşturulduktan sonra bu talepler Onay sürecine girerek gerekli iş akışları oluşturulabilir. Onaylama süreçleri Tutar kriterine göre farklı kullanıcılara onaya sunulabilir.

Muhasebenin dönemsellik ilkesine göre döneminde tahakkuk eden giderlere göre güncel kâr zarar bilgileri ulaşılabilir.

 

  • Duran Varlık İşlem Günlüğü,
  • Duran Varlık Dağılım
  • Duran Varlık Çalışma Parametre,
  • Duran Varlık Raporları,

 

alt modüllerini bünyesinde barındırır.