Finans Yönetimi

Finansal Yönetim; bir şirket yada organizasyonun finansal hedeflere ulaşılması için mali durumunun yönetimidir. Başka bir tanıma göre finansal yönetim,işletmenin ihtiyaç duyduğu fonların, sermayenin belirlenmesi, sağlanması ve sağlanan fonların uygun varlıklara yatırılarak yönetilmesidir. En yaygın organizasyon yapısı olan ticari işletmelerin üç temel finansal hedefi;

 

 • İşletmenin değerini maksimize etmek,
 • İşletmenin kârını maksimize etmek,
 • Yeterli düzeyde yatırım getirisi sağlamak,

 

şeklinde sıralanabilir.

Finansal yönetim; Finansal Planlama, Finansal Kontrol ve Finansal Karar Verme olmak üzere üç temel süreci bünyesinde barındırır.

Ülkemizde finans sistemi yeterli çalışmadığından, her firma maalesef birer finans kuruluşu gibi çalışmakta, müşterilerine krediler açmakta, tedarikçilerinden kredi kullanmaktadırlar. Bu durum, firmaların ciddi şekilde finans riskleri taşımalarına neden olmaktadır.

CPM ERP finans sistemi, günlük cari hesap hareketlerinden, vadeli satışlar ve buna bağlı TL ve Farklı para birimlerden yapılan çek senet işlemleri, banka, kasa, kredi kartı, teminat mektubu takibi, kur farklarının hesaplanması ve tüm bu işlemlerin sonucu nakit akım tablolarının sağlıklı oluşturulması ve takibin sağlanması üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede CPM ERP finans modülü;

 

 • Müşteri İşlemleri
 • Satıcı İşlemleri
 • Banka İşlemleri
 • Kasa İşlemleri
 • Teminat İşlemleri
 • İpotek İşlemleri
 • Kredi Kartı İşlemleri
 • Çek/senet İşlemleri
 • Banka Çek / Senet-Havale-EFT Entegrasyonu GATT (Gecikmiş Alacakların Takip ve Tahsilâtı Modülü)
 • Risk Yönetimi
 • Borç Alacak Eşleme
 • Nakit Akış Yönetimi
 • Krediler Modülü
 • Leasing Yönetimi

 

alt modüllerini bünyesinde barındırır.